Home » Link Detail
Press Release Traffic System

kalkulator bmi

Title: kalkulator bmi
URL: http://www.bmikalkulator24.pl
Description: Body Mass Index (ang. wskaźnik pospólstwo ciała, w skrócie BMI; alias iloraz Queteleta II) – wskaźnik powstały przez podzielenie motłoch ciała podanej w kilogramach za pomocą kwadrat wysokości podanej w metrach. Segmentacja (zakres wartości) wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie gwoli dorosłych i nie prawdopodobnie stanowić stosowana u czereda.